Regler

Målet med NordicAudi är att skapa en seriös och trevlig mötesplats för Audi-entusiaster. På webbplatsen skall man kunna diskutera sitt gemensamma intresse för Audis produkter och relaterade ämnen kring dessa. NordicAudi strävar efter att hålla en hög nivå och vill att ett besök hos oss skall vara en positiv upplevelse. Webbplatsens regler är till för att främja dessa mål och som registrerad användare förbinder du dig att följa dessa. Var trevlig mot andra, och behandla din omgivning på samma sätt som du själv vill bli behandlad.

Inlägg som inte följer nedanstående regler kan redigeras, låsas eller raderas, beroende på situationen. Den användare som bryter mot reglerna kan få en tillsägelse. Flera tillsägelser kan leda till avstängning (banning). NordicAudi är en privat webbplats. Webbplatsen är öppen för alla som accepterar reglerna. Om en registrerad användare inte följer reglerna förbehåller vi oss undantagslöst att vidta de åtgärder som vi finner lämpliga.

 1. Grundläggande
  1. Genom din registrering accepterar du att inte använda webbplatsen för att posta material som medvetet är falskt, felaktigt, förödmjukande, vulgärt, hatfyllt, angrepp på person(er) eller företag, obscent, sexuellt ofredande, hotfullt, integritetskränkande, eller på något annat sätt olagligt. Detta inkluderar även länkar till material av denna natur.
  2. Du förbinder dig att inte använda andras användares kontaktuppgifter för något annat syfte än personlig kommunikation.
  3. Frågor om eventuella låsningar, borttagningar etc. tas med moderator via privata meddelande (PM). Detta för att hålla en så hög nivå som möjligt på webbplatsen.
  4. Material som postas på webbplatsen ska vara av intresse även för andra användare.
  5. Användarkontot är personligt, det är inte tillåtet att dela ett konto med flera personer.

 2. Uppsägning
  1. Vi förbehåller oss rätten att stänga av din användare på webbplatsen av godtycklig anledning, med eller utan föregående varning eller information.
  2. Registrerade användare som vill stänga sitt användarkonto kontaktar NordicAudi på e-post info@nordicaudi.com. Bifoga namn, användarnamn (log-in). Motivera gärna varför du vill stänga.
  3. Vid uppsägning raderas ej innehåll som är postat av användaren.

 3. Annonsering i Köp&Sälj
  1. Endast privat annonsering är tillåtet i Köp&Sälj.
  2. Annonsering är endast tillåtna i Köpes & Säljes-avdelningarna.
  3. Annonsen skall utformas så den i helhet beskriver objektet som avses. Det är inte tillåtet att enbart länka till externa annonsplatser.
  4. Skriv en tydlig rubrik där det framgår vad som annonseras.
  5. Att ha flera annonser med samma objekt är inte tillåtet.
  6. Annonsören är personligen ansvarig för sin annons. NordicAudi.com ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.
  7. Alla annonser som strider mot någon av reglerna eller ej uppfyller kraven kan raderas utan förvarning.

 4. Annonsering företag
  1. Att representera ett företag på webbplatsen är endast tillåtet vid köp av annonsplats. Kontakta oss vid intresse: info@nordicaudi.com

 5. Användarens ansvar
  1. Du står personligt ansvarig för innehåll du postar på webbplatsen och genom din registrering förbinder du dig att hålla NordicAudi och dess medarbetare fria från ansvar i eventuell tvist.
  2. Det är inte tillåtet att posta spam (reklam).
  3. Personangrepp är inte tillåtna.
  4. Kritik mot webbplatsen och dess moderatorer skall vara konstruktiv. Moderatorerna är här för din skull och jobbar ideellt för webbplatsens bästa. Ibland kan du kanske anse dig orättvist behandlad och överkörd. Försök då förstå att det förmodligen finns en anledning till det inträffade. Ta en funderare.

 6. Utformningen av innehåll i forumet
  1. Rubriken ska tydligt visa vad inlägget handlar om.
  2. Inlägg ska ha klar anknytning till ämnet för avdelningen där det postas.
  3. Håll dig till ämnet i tråden. Om diskussionen i en tråd tenderar att övergå till ett helt annat ämne än vad rubriken anger, starta hellre en ny tråd.
  4. Privat konversation användare emellan, samt inlägg av typen "Du har mail" är inte tillåtet.
  5. Att korsposta, det vill säga att posta samma inlägg i flera avdelningar är förbjudet. Välj i förväg vilken avdelning som du tror passar bäst och håll sedan diskussionen i den avdelningen.
  6. Sök innan du postar.
  7. Det är inte tillåtet att svara på eget inlägg i syfte att lyfta tråden (så kallad "bumping").

 7. Signatur
  1. Signaturen får inte innehålla något som bryter mot webbplatsens regler.
  2. Länk till sponsorers hemsidor eller liknande får ej förekomma i signaturen.

 8. Personuppgifter
  1. Var mycket försiktig med personuppgifter. Att publicera namn och bilder på personer som inte har gett sitt utryckliga tillstånd är förbjudet enligt svensk lag (PUL).

 9. Övrigt
  1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg till reglerna. När så sker kommer meddelande om detta att skickas till alla registrerade användare på den administrativa (osynliga) e-postadress som finns sparad i profilen. Det är dock inte NordicAudis skyldighet att tillse att denna information når alla användare.

Registrering

Fält med * är obligatoriska.

Län och kommun är inte obligatoriska uppgifter. Observera dock att de måste fyllas i för att du skall kunna använda Köp & Sälj på webbplatsen.

Skriv in bokstäverna som de visas i bilden ovan.
Bokstäverna är inte skiftlägeskänsliga.