NordicAudi 1997-2018

I november 1997 startades det som skulle bli NordicAudi. Forumet hade närmare 750 000 inlägg och över 30 000 registrerade användare. Besöksantalet de senaste åren har pekat stadigt uppåt för NordicAudi men antalet nya inlägg per dygn har minskat. Varför stänger vi då ner NA?

Intäkter och driftskostnader

Att driva en hemsida som NA innebär kostnader, bland annat för servers, drift, utveckling, träffar m.m. Dessa kostnader har burits av intäkter från våra annonsörer. På senare år har många lockande alternativ kommit för annonsörer, Google AdSense och annonsering på Facebook är några exempel. Med färre annonsörer blir det svårt att driva en webbsida av NA:s storlek och omfattning.

Facebook

Mycket av diskussioner som tidigare hörde hemma i olika forum på nätet har på senare år hamnat i någon av alla grupper på Facebook. Att skapa och administrera en grupp på Facebook har blivit något som nästan vem som helst klarar av och därför poppar det upp nya grupper nästan dagligen. Facebook må vara bra till mycket, men vår åsikt är att diskussioner i forumform hör inte hemma där. Vi skulle kunna räkna upp många anledningar men några av de viktigare argumenten är den väldigt begränsare sökbarheten, att man måste vara medlem i "alla" grupper för att inte missa något och att hitta ett inlägg som man såg alldeles nyss kan vara nästan omöjligt. Och sist men inte minst; mängder med olika grupper som har samma, eller nästan samma inriktning som redan befintliga grupper.

Människorna bakom

Det behövs också ett antal eldsjälar för att få maskineriet att gå runt. Administration, tankar runt utveckling, själva utvecklingen, träffar, administrering och moderering av forumet och andra sysslor kräver en hel del tid från de som är inblandade. Tid som ibland kan vara svårt att hitta, speciellt då allt arbete sker på idéell basis.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Vi har gjort bedömningen att i dagsläget så är inte upplägget i forumet "GDPR-säkert" och det skulle behövas en hel del jobb innan det skulle vara det.

Framtiden?

Ovanstående punkter vi räknar upp skapar en ekvation som är väldigt tuff att få ihop. Om vi t.ex. kunde hitta 20 nya eldsjälar så skulle vi fortfarande ha GDPR-jobbet som är mycket stort. Om vi kunde "slippa" GDPR så har vi fortfarande svårt att få ihop ekonomin för att kunna ha högt tempo på utvecklingen, osv.

Tack!

Alla vi som någonsin haft något med NA att göra riktar nu ett stort tack till alla er användare som tillsammans med oss skapat denna mötesplats och informationskälla för Audirelaterade problem och funderingar.

Vi riktar också givetvis ett enormt TACK! till alla annonsörer under åren som har gjort det möjligt för oss att driva NA.

Kontakta oss på info@nordicaudi.com om det är några frågor så försöker vi svara så snart vi har möjlighet.